Mudruj Quiz na eventoch

puby, ples, teambuilding, event, školenie, vzdelávanie